Моделите са изработени от Стела Георгиева Stella Nails, международен преподавател.